Entitat
 • Nòm: Ple
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16 (25530 VIELHA)
 • Telefòn: 973 641 801
 • Fax: 973 641 769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00
Entitat
 • Nòm: Ple
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16 (25530 VIELHA)
 • Telefòn: 973 641 801
 • Fax: 973 641 769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00

Gestion des “Servicis publics regulars de transpòrt intèrn de viatgers e escolar ena Val d’Aran per eix Pontaut-Vielha-Baqueira” (Gestió dels “Serveis públics regulars de transport intern de viatgers i escolar a la Val d’Aran per l’eix Pontaut-Vielha-Baqueira”)

Estat: Formalizacion de contracte

Ple

Informacion Generau

 • Expedient: CGA 2013/001/GSP-PR (PMDT)
 • Data de publicacion der anonci: 06/03/2013 12:13 GMT(+1:00)
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 06/03/2013 12:13 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ple
 • Impulsor:
  Ple
 • Tipologia: Contracte de gestion de servicis publics
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment restringit
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: diuèrsi critèris
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: Quinze (15) dies comptats a partir del dia següent al de publicació de l’anunci de licitació
 • Dubertura d'ofèrtes: Segons clàusules 22 i 23 del Plec de clàusules administratives
 • Lòc de publicacion: DOGC 13/05/2013

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada: No
 • Classament / Requisits especifics: Non se n'exigís
 • Tèrme d'execucion: 8 ans + pròrroga de 2 ans
 • A lòts?: No
 • Valor estimada deth contracte(iva excludit): 6.115.500,00€
 • Impòrt iva: 611.550,00€
 • Garantida provisionau: 45.920,00€

Adjudicacion

 • Data der acòrd: 12/09/2013
 • Data de publicacion der acòrd: 17/09/2013
 • Data de formalizacion deth contracte: 30/09/2013
 • Empresa adjudicatària: NEX CONTINENTAL HOLDINGS SLU (CIF B85146363)
 • Impòrt: 634.649,03 €/an
 • Acòrd dera adjudicacion:
 •  Acòrd d'adjudicacion deth contracte   (189.58 KB)

Observacions

 • Els plecs es troben ara en període d'informació pública. L'obertura de la licitació no es produirà fins que els plecs estiguin definitivament aprovats. Serà llavors quan s'obrirà el termini de 15 dies per presentar les ofertes, previ acord del Ple del Conselh Generau d'Aran.

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa