Entitat
 • Nòm: Servicis Ambientaus dera Val d'Aran SL (conselh d'administracion)
 • Adreça: Passèg dera Libertat, 16 25530 Vielha
 • Telefòn: 973 64 18 01
 • Fax: 973 64 17 69
 • Orari: 8:00 a 15:00
Entitat
 • Nòm: Servicis Ambientaus dera Val d'Aran SL (conselh d'administracion)
 • Adreça: Passèg dera Libertat, 16 25530 Vielha
 • Telefòn: 973 64 18 01
 • Fax: 973 64 17 69
 • Orari: 8:00 a 15:00

Subministrament d’un camion 4x4 entà trabalhs en pista de nauta montanha mejançant era modalitat de leasing (subministrament d’un camió 4x4 per treballs en pista d’alta muntanya mitjançant la modalitat de leasing)

Estat: Licitacion desèrta

Servicis Ambientaus dera Val d'Aran SL (conselh d'administracion)

Informacion Generau

 • Expedient: SAVA 2011/001/SUB-PD
 • Data de publicacion der anonci: 16/05/2012 19:47 GMT(+2:00)
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 16/05/2012 19:47 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Servicis Ambientaus dera Val d'Aran SL (conselh d'administracion)
 • Impulsor:
  Servicis Ambientaus dera Val d'Aran SL (conselh d'administracion)
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment dubèrt
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: diuèrsi critèris
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: 31/05/2012 15:00
 • Dubertura d'ofèrtes: Eth 6au dia obrant posterior ara finalizacion deth tèrme de presentacion d'aufèrtes
 • Lòc de publicacion: SEU ELECTRONICA (WEB) 16/05/2012 DOGC 16/05/2012

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada: No
 • Classament / Requisits especifics: Non se n'exigís
 • Tèrme d'execucion: 60 mesi
 • A lòts?: No
 • Valor estimada deth contracte(iva excludit): 156.000,00€
 • Impòrt iva: 28.080,00€
 • Garantida provisionau: Non procedís

Adjudicacion

Observacions

 • L'obertura establerta es correspon al sisè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de propostes, sens perjudici del que disposa el paràgraf quart de la clàusula setena, cas en el qual el termini per a l’obertura de pliques es computarà des del dia de recepció de la documentació, excepte –en tots dos casos- si és dissabte o festiu en que l’acte es produirà a la mateixa hora del primer dia hàbil immediatament posterior. Procedirà, en qualsevol cas, la convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors.

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa