Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00
Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00

Gestion deth Parc de Visualizacion de Fauna d’Aran (Gestió del Parc de Visualització de Fauna d’Aran)

Estat: Formalizacion de contracte

Conselh de Govèrn

Informacion Generau

 • Expedient: CGA 2011/007/GSP-PD (MMN)
 • Data de publicacion der anonci:
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 04/04/2012 07:38 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Conselh de Govèrn
 • Impulsor:
  Conselh de Govèrn
 • Tipologia: Contracte de gestion de servicis publics
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment dubèrt
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: diuèrsi critèris
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: 14/06/2011 15:00
 • Lòc de publicacion: DOGC 25/05/2011 SEU ELECTRONICA (WEB) 17/05/2011

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada: No
 • Classament / Requisits especifics: Non se n'exigís
 • Tèrme d'execucion: 20 anys
 • A lòts?: No
 • Valor estimada deth contracte(iva excludit): Cànon fix: 1.300.000,00€, IVA exclòs (65.000,00€ anuals) i cànon vaCànon variable: 6.000,00€ per cada 5.000 entrades venudes a partir de les primeres 50.000
 • Impòrt iva: 234.000,00€
 • Garantida provisionau: Non se n'exigís

Adjudicacion

Observacions

 • Conseqüéncia deth besonh d’adaptar eth perfil deth contractant dera Corporacion as requisits de publicitat derivadi des modificacions legislatives ena Lei 30/2007, de 30 d’octobre de Contractes deth Sector Public, se procedic eth dia 21 de noveme de 2011 ath cambi deth perfil deth contractant, pera quau causa tota era informacion anterior ad aquera data e referenta ad aguesta licitacion -especiaument en çò que hè as validacions temporaus- se pòden trapar en següent lòc web: http://perfilcontractantaranantic.semicinternet.com/contractacions.asp?Detall=true&IdContractacio=35.

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa