Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00
Entitat
 • Nòm: Conselh de Govèrn
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8:00 a 15:00

Servicis d’Assessoria e mantienement d’equipaments informatics des installacions de telefonia fixa e mobila e de naues tecnologies deth Conselh Generau d’Aran (serveis d’Assessoria i manteniment d’equipaments informàtics, de les instal•lacions de telefonia fixa i mòbil i de noves tecnologies del Conselh Generau d’Aran)

Estat: Formalizacion de contracte

Conselh de Govèrn

Informacion Generau

 • Expedient: CGA 2012/002/SER-PN (AG)
 • Data de publicacion der anonci: 22/03/2012 11:15 GMT(+1:00)
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 22/03/2012 11:15 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Conselh de Govèrn
 • Impulsor:
  Conselh de Govèrn
 • Tipologia: Contracte de servicis
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment negociat sense publicitat o consultes
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: diuèrsi critèris
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: Segontes invitacions
 • Dubertura d'ofèrtes: En la primera sessió del Consell d’Administració després de la finalització del terme de presentació de les ofertes

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada: No
 • Classament / Requisits especifics: non procedís
 • Tèrme d'execucion: 2 ans
 • A lòts?: No
 • Valor estimada deth contracte(iva excludit): 44.491,52€
 • Impòrt iva: 8.008,48€
 • Garantida provisionau: non procedís

Adjudicacion

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa