Entitat
 • Nòm: Pompièrs·Emergéncies SL
 • Adreça: Ctra. de França, 24 25530 VIELHA
 • Telefòn: 973640056
 • Email: pmorell@pompiers.es
 • Orari: 9.00-14.00
Entitat
 • Nòm: Pompièrs·Emergéncies SL
 • Adreça: Ctra. de França, 24 25530 VIELHA
 • Telefòn: 973640056
 • Email: pmorell@pompiers.es
 • Orari: 9.00-14.00

Subministrament de fabricacion de tres ambulàncies (Subministrament de fabricació de tres ambulàncies)

Estat: Formalizacion de contracte

Pompièrs·Emergéncies SL

Informacion Generau

 • Expedient: PESL 2016/010/SUB-PDA (SPEH)
 • Data de publicacion der anonci: 03/05/2017 14:10 GMT(+2:00)
 • Data de publicacion dera adjudicacion: 03/05/2017 14:10 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Pompièrs·Emergéncies SL
 • Impulsor:
  Pompièrs·Emergéncies SL
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitacion: ordinaria
 • Tipe de procediment: procediment dubèrt
 • Tipe d'avaloracion d'ofèrtes: diuèrsi critèris
 • Tèrme de presentacion d'ofèrtes: 12/06/2017 15:00 Quaranta (40) dies a compdar der enviament der anonci de licitacion ath DOUE
 • Dubertura d'ofèrtes: Eth 6au dia obrant posterior ara finalizacion deth tèrme de presentacion d'aufèrtes
 • Lòc de publicacion: DOUE 05/05/2017 DOGC 11/05/2017

Informacion de caractèr tecnic, economic e financèr

 • Subjècte a regularizacion armonizada:
 • Classament / Requisits especifics: Non se n'exigís
 • Tèrme d'execucion: ueit (8) mesi
 • A lòts?:
 • Lòts:

Adjudicacion

-- Seleccionar un lòt --

Observacions

 • L'obertura establerta es correspon al sisè dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de propostes, sens perjudici del que disposa el paràgraf sisè de la clàusula vuitena, cas en el qual el termini per a l’obertura de pliques es computarà des del dia de recepció de la documentació, excepte –en tots dos casos- si és dissabte o festiu en que l’acte es produirà a la mateixa hora del primer dia hàbil immediatament posterior. Procedirà, en qualsevol cas, la convocatòria per correu electrònic a tots els licitadors

Lòc de presentacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

Lòc d'informacion

 • Nòm: Conselh Generau d'Aran
 • Adreça: Passeg dera Libertat, 16
 • Telefòn: 973.641.801
 • Fax: 973.641.769
 • Email: secretaria@aran.org
 • Orari: 8.30 a 14.00

NORMATIVA

 • Normes específiques de contractació a les entitats locals: disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
 • Règim de delegacions en matèria de contractació administrativa